1. A jövőben a tudomány és a technológia radikális hatással lesz az emberiségre. Valószínűnek látjuk az emberi potenciál kiterjesztésének lehetőségét az öregedés, a kognitív hiányosságok, az akaratlan szenvedés, valamint kényszerű Földhöz kötöttségünk leküzdése által.

2. Hiszünk abban, hogy az emberiségben rejlő potenciál többségében még kiaknázatlan. Léteznek olyan lehetőségek, amelyek csodálatos és rendkívül érdemes, javított emberi körülményekhez vezetnek.

3. Tisztában vagyunk azzal, hogy az emberiség komoly kockázatokkal szembesül, különösen az új technológiákkal való visszaélés folytán. Léteznek olyan realisztikus forgatókönyvek, amelyek a legtöbb értékünk, vagy akár mindenünk, elvesztéséhez vezetnek.  Ezen forgatókönyvek némelyike drasztikus, mások kevésbé kíméletlenek. Bár minden előrelépés változás, nem minden változás előrelépés.

4. Kutatási erőfeszítéseket kell tennünk e kilátások megértéséhez. Gondosan meg kell fontolnunk, hogyan lehet a kockázatokat leginkább csökkenteni és a hasznos alkalmazásokat gyorsítani. Szükségünk van olyan fórumokra is, ahol az emberek konstruktívan megvitathatják, mit kell tenni, és egy társadalmi rendre, amelyben a felelős döntéseket végrehajthatjuk.

5. Az egzisztenciális kockázatok csökkentését és az élet és az egészség megőrzését szolgáló eszközök fejlesztését, a súlyos szenvedés enyhítését, valamint az emberi előrelátás és a bölcsesség javítását sürgős prioritásként kell kezelni, és erősen finanszírozni.

6. A politikai döntéshozatalnak felelősségteljes és inkluzív erkölcsi elképzelésen kell alapulnia, komolyan figyelembe véve mind a lehetőségeket, mind a kockázatokat, tiszteletben tartva az autonómiát és az egyéni jogokat, valamint szolidaritást és törődést tanúsítva minden ember érdekei és méltósága iránt világszerte. Figyelembe kell vennünk a jövő generációi iránti erkölcsi felelősségünket is.

7. Kiállunk minden érző lény jólétéért, beleértve az embereket, a nem emberi állatokat, valamint a jövőbeli mesterséges intelligenciákat, módosított életformákat vagy más intelligenciákat, amelyeket a technológiai és tudományos előrelépés előidézhet.

8. Támogatjuk, hogy az egyének szabadon dönthessenek életkörülményeik változtatásáról, jobbá tételéről.  Ez magában foglalja a memória, a koncentráció és a mentális energia támogatására kifejlesztett technikák használatát; az élettartam-meghosszabbító eljárásokat; a reproduktív választást segítő technológiákat; a krionikai eljárásokat; és számos más, az emberi képességek módosítását és fejlesztését célzó lehetséges technológiákat.

A Transzhumanista Nyilatkozat 1998-ban fogalmazódott meg egy nemzetközi csoport részvételével. Szerzők: Doug Baily, Anders Sandberg, Gustavo Alves, Max More, Holger Wagner, Natasha Vita-More, Eugene Leitl, Bernie Staring, David Pearce, Bill Fantegrossi, Den Otter, Ralf Fletcher, Kathryn Aegis, Tom Morrow, Alexander Chislenko, Lee Daniel Crocker, Darren Reynolds, Keith Elis, Thom Quinn, Mihail Sverdlov, Arjen Kamphuis, Shane Spaulding és Nick Bostrom. Ezt a Transzhumanista Nyilatkozatot az évek során számos szerző és szervezet módosította. A Humanity+ vezetősége 2009. márciusában fogadta el.